Szűntessük meg az élelemhez való jog megsértésének büntetlenségét!

Nyomtatás

A FIAN felszólítja az államokat, hogy ratifikálják az ICESCR Ajánlását (Optional Protocol)

Heidelberg, 2012. december 10.

Az Emberi Jogok Napján a FIAN International és partnerszervezete a Gaia Alapítvány sürgeti az államokat, hogy ratifikálják a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának  (ICESCR) Ajánlását (OP), biztosítva ezzel az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés az  alapvető emberi jogok megsértésének áldozatai számára.

December 10-én 2008-ban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése elfogadta az  ICESCR ajánlását (OP), amely egy új lehetőséget kínál a gazdasági, szociális és kulturális jogok megsértésének büntetlensége ellen.

Az OP áldozatai az emberi jogukban megsértettek, mint például az egészséghez, az oktatáshoz, az élelmiszerhez vagy a lakhatáshoz, akik nem képesek érvényt szerezni jogos követeléseiknek saját országukon belül, kérhetik a nemzetközi jogorvoslatot azáltal, hogy panaszukkal az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságához fordulnak.

1966-ban, 160 állam kötelezte el magát jogainak védelmében az ICESCR keretében jelenleg azonban az Ajánlást (OP) mindössze 41 állam írta alá és mindössze 8 ratifikálta. A szerződés hatályba lép a mint a 10. állam is ratifikálja ami áttörést jelentene a nagyobb fokú társadalmi igazságosság és az egyetemes emberi jogok védelme érdekében.

Az Ajánlás (OP) jogorvoslati lehetőséget adna az olyan élelemhez való jogukban megsértett áldozatoknak mint például az erőszak sújtotta hondurasi Bajo Aguan régióban, vagy a földjeikért végtelen küzdelemet folytató bennszülötteknek Guarani Kaiowaban, Brazíliában.

"A büntetlenség egyszerre következménye és a kiváltó oka is az emberi jogok megsértésének. Ebből ered gyakran az államok azon kötelezettségének elmulasztása, mely a jogsértések megvizsgálása lenne. A krónikus éhezés pedig az egyik következménye a büntetlenségnek. "mondja Ana-María Suarez Franco, a FIAN képviselője Genfben.

Fian International és partner szervezete a GAIA Alapítvány sürgeti az államokat, hogy ragadják meg ezt a lehetőséget, és vessenek véget a büntetlenségnek, biztosítsák érvényesíthetőségét és hatékony elszámoltathatóságát az emberi jogoknak, azáltal, hogy a ratifikálják az Ajánlást.

További információ:

• 2011-ben  az ICESCR a Nemzetközi Civil Koalícióval együttműködésben kifejlesztette az  “Eszköztár az Ajánláshoz (OP)” című kiadványt amely gyakorlati útmutatást nyújt a nem kormányzati szervezetek és más civil társadalmi csoportok, valamint az államok számára az Ajánlással kapcsolatos munkájukhoz. Tudjon meg többet az Ajánlásról (OP) és az Eszköztárról (Toolkit) itt: http://www.fian.org/news/news/new-toolkit-for-action-for-the-optional-protocol/?searchterm=Optional%20Protocol

• 2012-ben FIAN International művészeti versenyt szervezett kiemelve a büntetlenség problémakörét világszerte. Bővebben: http://www.stop-impunity.org/