FIAN nemzetközi szervezet

Nyomtatás
PDF

fianA FIAN nemzetközi szervezetét 1986-ban alapították, neve a Foodfirst Information and Action Network rövidítéséből származik. Az első emberi jogi szervezet volt, amely az élelemhez való jog szószólójává vált, ahogy azt az Emberi Jogok Chartájában és más emberi jogokról szóló egyezményekben lefektették. A FIAN afrikai, ázsiai, latin-amerikai és európai nemzeti szekciókból épül fel. Több mint 50 országból vannak egyéni tagjai. A FIAN nonprofit szervezet, bármiféle vallásos vagy politikai vonatkozás nélkül, és tanácsadói státusza van az ENSZ-ben.

A FIAN olyan világért küzd, ahol ismeretlen az éhezés, és ahol mindenki maradéktalanul érvényesítheti emberi jogait, ezen belül is az élelemhez való jogát.

A FIAN az élelemhez való jog megsértésének konkrét eseteit elemzi és dokumentálja. A GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány, mint a FIAN magyarországi partnere igyekszik felhívni a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, kormányzati testületek és a nyilvánosság figyelmét az élelemhez való jogra. Olyan egyének és csoportok kérésére lépünk fel, akiknek élelemhez való joga sérül vagy fenyegetve van és támogatást mozgósítunk számukra. Petíciókkal, nyilvános támogatással és jogorvoslattal nyilvános nyomást gyakorlunk a kormányokra, hogy felelősségre vonjuk őket az élelemhez való jog megsértéséért. Addig követjük nyomon az eseteket, amíg az áldozatok megfelelő kárpótlást nem kapnak. Az ENSZ és más legális szervezetek keretén belül kiállunk az emberi jogok mellett, azért, hogy erősítsük és továbbfejlesszük az emberi jogok nemzetközi védelmét.

2011-13 között a FIAN International és a GAIA Alapítvány „Hungry for justice” – „Igazságra éhezve” című kampány projekt  keretében először az alábbi ügyre kívánja felhívni a nyilvánosság figyelmét:

Mubende, Uganda – tíz évnyi igazságtalanság, tíz évnyi büntetlenség

Tíz évvel azután, hogy az ugandai hadsereg 2000 embert kényszerített földjei elhagyására a német befektető, Neumann Kaffee Gruppe kedvéért, a FIAN és a GAIA Alapítvány szimbolikus akcióra készül, hogy véget vessenek a büntetlenségnek, és effektív jogorvoslatot követeljenek az élelemhez való jogukban megsértett kilakoltatottak számára.

2001. augusztusában az ugandai hadsereg családok százait űzte el erőszakosan földjeikről Mubende tartományban. Ezeket a földeket azután bérbe adták a Kaweri Kávéültetvény Ltd.-nek, a német Neumann Kaffee Gruppe leányvállalatának. A Kaweri arra használta a földeket, hogy létrehozza Uganda első nagyüzemi kávéültetvényét. A kilakoltatottak máig sem részesültek semmilyen kárpótlásban földjeik és vagyonuk elvesztése, sem a kilakoltatást követő nehézségeik miatt.

„A kilakoltatottak többsége még mindig elfogadhatatlan körülmények között él az ültetvény határán“ – mondja Martin Wolpold-Bosein, a FIAN International program-koordinátora. „A föld biztosított számukra megélhetést, amit a kilakoltatás miatt elveszítetettek.“

A kilakoltatottak által 2002-ben az ugandai kormány és a Kaweri Kávéültetvény Ltd. ellen indított peres eljárást a mai napig szisztematikusan halogatják. A kormány és a kávés cég még a peren kívüli megegyezés lehetőségétől is elzárkózik.

„Uganda a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezményének szerződött államaként köteles tiszteletben tartani a nemzetközi jogban szereplő élelemhez való emberi jogot“ – mondja Flavio Valente, a FIAN International főtitkára. „A Mubendében jelenleg fennálló életkörülmények fenyegetik a gazdálkodóknak az Egyezményben rögzített megfelelő élelemhez való jogát. Az ugandai hatóságok kötelesek kártérítést nyújtani az erőszakos kilakoltatások miatt, és kárpótolni az áldozatokat. Ezenkívül, az államnak kötelessége az effektív jogorvoslat jogát garantálni az emberi jogaikban megsértett áldozatok számára.“

Tíz év telt el a kilakoltatások óta. Tíz év igazságtalanság, tíz év büntetlenség. A FIAN és a GAIA Alapítvány véget kíván vetni a büntetlenségnek, és követeli, hogy Uganda kormánya, valamint a Neumann Kaffee Gruppe legyen felelősségre vonható az élelemhez való jog megsértéséért.

FIAN - GAIA Kampány az éhezés ellen

Hungry for justice
Igazságra éhezve
Olyan világért küzdünk, ahol ismeretlen az éhezés, és ahol mindenki maradéktalanul érvényesítheti emberi jogait, ezen belül is az élelemhez való jogát.
Bővebben...

Kapcsolat elérhetőség

GAIA Alapítvány

2193 Galgahévíz, Fő út 83.
Telefon: +36 28 591 610
Fax: +36 28 591 611
gaia@gaiaalapitvany.hu

Login